Mindfulness & Natur

– Mindfulness och naturupplevelser kan ge bättre mående, lugn och harmoni i livet –

Jag erbjuder kurser i mindfulness (Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR) och självmedkänsla (Mindful Self-Compassion, MSC) för att bli mer medveten om nuet, dig själv och vad du behöver. Kurserna sker i Malmö och ger möjlighet till förbättrat mående med minskning av bl. a. stress, ångest och nedstämdhet. Jag erbjuder också terapier för olika sorters problematik. Behandlingen sker på svenska, engelska eller franska. Läs mer om mig och företaget under fliken Om Temina.

Catherine Höij

aukt. socionom | kbt-terapeut | MBSR & MSC lärare

Stäng meny