Anmälan till MSC 8 veckor

Härmed lämnar jag bindande anmälan till Mindful Self-Compassion (MSC) med start torsdagen den 28 mars 2019.


5900 kr inkl. moms för privatperson.4425 kr inkl. moms (=25 % rabatt) om du på minst 75 % är studerande, pensionär, arbetssökande eller långtidssjukskriven.7900 kr exkl. moms för företag och organisationer.

Jag intygar härmed att jag sanningsenligt besvarat frågeformuläret, tagit del av informationen om MSC på hemsidan och tar fullt ansvar för det åtagande som programmet innebär och för min egen fysiska och psykiska hälsa under MSC.

Stäng meny