MBSR -
8 veckors program

Träningsprogrammet består av en introduktionsföreläsning, åtta veckovisa träffar à 2,5-3 h samt en heldagsretreat. Genom lärarens trygga och stödjande miljö erbjuds det strukturerade och deltagande MBSR-programmet från the Center for Mindfulness på UMass Medical School, USA. Kursen ger behörighet till den certifierande internationella lärarutbildningen i MBSR.

Programmet består av:

  • Guidad undervisning i mindfulnessmeditation sittande, liggande, gående och i varsamma rörelser (hathayoga). Skräddarsydda instruktioner vid behov.
  • Utforskande dialoger i grupp och mindfulnessbaserade kommunikationsövningar som underlättar medveten närvaro i vardagen och i relationer.
  • Systematisk och strukturerad undervisning i stressfysiologi, stresshantering, livskunskap, västerländsk och buddhistisk psykologi för att lättare hantera livets svårigheter samt uppleva mer glädje och tillfredsställelse i vardagen.
  • Material i form av ljudfiler, text- och arbetshäfte för den dagliga formella och informella träningen.
Den formella träningen innefattar övningar som du utövar dagligen till ljud- eller videofiler. Den informella träningen består av övningar som görs i vardagen. De möjliggör förändrat förhållningssätt och ökad förmåga att hantera besvär och obehag.

Praktisk information:

  • Introduktionsseminariet är obligatoriskt. Förbered dig på att delta vid varje session och tysta/vägledda Heldag i mindfulness för att få ut så mycket som möjligt av och för att följa processen i programmet. Om du får förhinder inför någon enstaka session, meddelar du detta i så god tid som möjligt. Vid två frånvarotillfällen eller fler, ber jag dig reflektera över om du hellre önskar ha din plats innestående till nästa MBSR-program då du kanske har bättre möjlighet att delta vid varje session.
  • En förutsättning för att delta, är att du kan avsätta 60 min/dag för träning.
  • Din träning underlättas om du införskaffar yoga- eller pilatesmatta och någon form av kudde eller låg pall för dem sittande meditationerna. Detta förväntas sedan att tas med vid varje session.
  • Du kan kontakta din arbetsgivare för att se om du är berättigad till friskvårdsbidrag. Det är också möjligt att ansöka om sjukpenning i förebyggande syfte (blankett FK 7260) från Försäkringskassan. Detta informationsblad och Läkarutlåtande – förebyggande behandling (blankett FK 7265) behöver då bifogas.
  • Antal deltagare: 10-24. Jag förbehåller mig rätten att skjuta fram programmet om det skulle bli för få/många deltagare. Ett bekräftelsemejl om att du antagits till programmet skickas ut senast två veckor före start.

Är du intresserad av programmet så måste du vara beredd att engagera dig i ditt deltagande som pågår under ca 2 månader. Tänk noga igenom före ditt deltagande att du har möjlighet att investera tid i dig själv, träna och lära under åtta veckor. Ställ dig frågan: Vad är 8 veckor av mitt liv?

Datum:

Introduktionsföreläsning: Tisdag 4/12 kl 17-18:30. Gratis och öppen för alla!  Anmälan krävs.

Session 1: Torsdag 17 januari – kl 16:00-19:00.

Session 2: Torsdag 24 januari – kl 16:00-18:30.

Session 3: Torsdag 31 januari – kl 16:00-18:30.

Session 4: Torsdag 7 februari – kl 16:00-18:30.

Session 5: Torsdag 14 februari – kl 16:00-18:30.                    

Session 6: Torsdag 28 februari – kl 16:00-18:30.

Heldag i mindfulness: Lördag 2 mars kl 9:00-16:00. Registrering från kl. 8:30.

Session 7: Torsdag 7 mars – kl 16:00-18:30. 
 
Session 8: Torsdag 14 mars – kl 16:00-19:00.
 
Reservdatum: Torsdag 21 mars 16:00-19:00.
 

Plats:  
Konferensrum, plan 3, Ledebursgatan 3, 211 55 Malmö.
Kostnad: 
Privatpersoner 5900 kr inkl. moms. Företag 7900 kr exkl. moms. 
Rabatt: Tidigare deltagare, studenter och pensionärer får 20 % rabatt.
Anmälan:        
Anmäl dig redan nu om du vill vara säker på att få en plats. MBSR-programmen brukar snabbt bli fullbokade. Din plats är garanterad när kursavgiften är betald. Faktura skickas ut automatiskt vid antagning.
Betalningsvillkor: 
Betald avgift återbetalas inte. Om du lämnar återbud till MBSR innan session 1 kan du överlämna din plats till en annan deltagare. När programmet väl har startat kan du inte överlämna din plats till någon annan.

Stäng meny