Mindful Self-Compassion (MSC) - 8 veckors program

Vill du mildra inre kritik och dömande? Vill du stärka dina inre resurser av självmedkänsla för att lättare återhämta dig när livet bjuder på svårigheter eller orättvisor? Behöver du som professionell hjälpare en motverkan till emotionell utmattning? 2010 skapade Kristin Neff och Christopher Germer detta 8-veckors program Mindful Self-Compassion (MSC). Genom detta empiriskt framgångsrika originalprogram från Center for MSC i USA utvecklas förmågan till självmedkänsla.

”En stund av självmedkänsla kan förändra en hel dag.
Flera sådana stunder kan förändra ditt liv.”
/Christopher Germer

Läs mer om bakgrunden och forskning under fliken Mindful Self-Compassion. Programmet ger behörighet att söka MSC Teacher Training (step 2).
 
För vem? 
 
Till detta MSC program välkomnas privatpersoner som upplever självkritik, stress, oro eller har höga krav på dig själv, såväl som personer som vill utveckla nya praktiska samtalsfärdigheter och integrera KBT-verktyg i sitt område såsom inom HR, ledarskap, coachning, mentorskap och skola. Det kan vara läkare, sjuksköterskor/er, lärare, socionomer m.fl. Utbildningen kan också användas som gemensam arbetsmetodik för team, arbetsgrupper och enheter.
 
Varför?
 
Med MSC får vi möjlighet att utforska hur vi kanske automatiskt och kanske inte alltid så funktionellt eller framgångsrikt reagerar i mötet med svårigheter i livet. Och vi lär oss verktyg för att utvecklas till att bli vår egen stödjande, värmande vän. Förutom träning i att rikta vänlighet och välönskan gentemot oss själva, kultiverar vi detsamma till våra medmänniskor – en välönskan om att alla levande varelser må leva lyckliga och fria från lidande. 
Programmet är ingen terapi utan en träning i att bygga upp inre resurser att möta sig själv mer kärleksfullt.
 
Hur?
 
Genom att kombinera övningar i medveten närvaro och självmedkänsla utvecklas inre trygghet och emotionell hållbarhet. Med träning i medveten närvaro blir vi varse känslor – hur dem ger sig till uttryck i kroppen – och hur tankar kanske drar igång. Har jag misslyckats, blivit sårad eller mår dåligt av andra skäl, så kan jag behöva lugna och trösta mig själv. Med självmedkänsla övar jag mig i att möta det svåra (som jag blivit varse med medveten närvaro) med värme, vänlighet och förståelse. Det leder till ökad inre trygghet, balans och ökat välbefinnande i vardagen.
 
Förkunskaper? 
 
Ingen tidigare erfarenhet av mindfulness, meditation eller självmedkänsla behövs. Men många upplever sig hjälpta av att ha gått ett MBSR-program först och ser MSC som en möjlighet till fördjupning. Testa gärna vilken grad av självmedkänsla du har idag:

Träningsprogrammet: 

Består av åtta veckovisa träffar à 2,5-3 h samt en halvdagsretreat. Genom lärarens trygga och stödjande miljö erbjuds det strukturerade och deltagande MCS-programmet från Center for MSC i USA. Programmet består av:

  • Upplevelsebaserade meditationer för att träna medveten närvaro, självmedkänsla och kärleksfull vänlighet. Träningen sker sittande, liggande, gående och i varsamma rörelser, vilket också kan öka kroppsmedvetenheten. Skräddarsydda instruktioner ges vid behov.
  • Upplevelsebaserade skriv- och visualiseringsövningar.
  • Systematisk och strukturerad undervisning kring de bakomliggande teoretiska delarna av självmedkänsla liksom evolutionspsykologi och känsloreglering.
  • Utforskande dialoger och gruppdiskussioner.
  • Material i form av mediafiler, kurskompendium för den dagliga formella och informella träningen att genomföra på egen hand mellan träffarna. Den formella träningen innefattar övningar som du utövar dagligen till mediafiler. Den informella träningen består av övningar som görs i vardagen. De möjliggör förändrat förhållningssätt och ökad förmåga att hantera besvär och obehag.
Vid behov utformas kursintyg för detta steg 1 i den internationella lärarutbildningen.
 

Praktisk information:

  • Förbered dig på att delta vid varje session och tysta/vägledda halvdasgretreaten för att få ut så mycket som möjligt av och för att följa processen i programmet. Om du får förhinder inför någon enstaka session, meddelar du detta i så god tid som möjligt. 
  • Förbered dig på att avsätta en stund varje dag för träning. Din träning underlättas om du införskaffar yoga- eller pilatesmatta och någon form av kudde eller låg pall för dem sittande meditationerna. Detta förväntas sedan att tas med vid varje session.
  • Du kan kontakta din arbetsgivare för att se om du är berättigad till friskvårdsbidrag. Det är också möjligt att ansöka om sjukpenning i förebyggande syfte (blankett FK 7260) från Försäkringskassan. Denna information och Läkarutlåtande – förebyggande behandling (blankett FK 7265) behöver då bifogas.
  • Antal deltagare: 10-24. Jag förbehåller mig rätten att skjuta fram ditt program om det skulle bli för få/många deltagare. Ett bekräftelsemejl om att du antagits till programmet skickas ut senast två veckor före start.
  • Är du intresserad av programmet så måste du vara beredd att engagera dig i ditt deltagande som pågår under ca 2 månader. Tänk noga igenom före ditt deltagande att du har möjlighet att investera tid i dig själv, träna och lära under åtta veckor. Ställ dig frågan: Vad är 8 veckor av mitt liv?

Datum:

Möjlighet till kostnadsfri introduktionsföreläsning om mindfulness och självmedkänsla: Tisdag 4/6, 18/6 eller 23/7 kl 17:00 till ca 19:00. Anmälan krävs.
Session 1: Upptäcka självmedkänsla. Onsdag 16/10 kl. 16:30-19:30.
Session 2: Vad är mindfulness. Onsdag 23/10 kl. 16:30-19:00.
Session 3: Vad är kärleksfull vänlighet. Tisdag 5/11 kl 16:30-19:00.
Session 4: Upptäcka din medkännande röst. Onsdag 13/11 kl 16:30-19:00.
Session 5: Att leva innerligt. Onsdag 20/11 kl 16:30-19:00.
Halvdags-retreat: Lördag 23/11 kl 9:00 till ca 13:00.
Session 6: Att möta svåra känslor: Onsdag 27/11 kl. 16:30-19:00.
Session 7: Utforska utmanande relationer: Onsdag 4/12 kl. 16:30-19:00.
Session 8: Omfamna dig själv och ditt liv: Onsdag 11/12 kl 16:30-19:30.
 
Plats: 
Konferensrum, plan 3, Ledebursgatan 3, 211 55 Malmö.
Kostnad:
Privatpersoner 5900 kr inkl. moms. Företag 7900 kr exkl. moms. 
Rabatt: 25 % rabatt erbjuds till tidigare deltagare, studerande på minst 75% eller om du är pensionär, arbetssökande eller långtidssjukskriven på minst 75 %.
Anmälan:
Anmäl dig redan nu om du vill vara säker på att få en plats. Din plats är garanterad när kursavgiften är betald. Faktura skickas ut kort efter antagning.
Betalningsvillkor:
Betald avgift återbetalas inte. Om du lämnar återbud till MSC innan session 1 kan du överlämna din plats till en annan deltagare. När programmet väl har startat kan du inte överlämna din plats till någon annan.
Stäng meny