Mindfulness & Natur

– Mindfulness och naturupplevelser förbättrar måendet och skapar harmoni i livet –

Jag håller kurser i mindfulness (Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR) och självmedkänsla (Mindful Self-Compassion, MSC) för att bli mer medveten om nuet, dig själv och vad du behöver. Kurserna ger möjlighet till förbättrat mående med minskning av bl. a. stress, ångest och nedstämdhet. I Skånes vackra natur kombinerar jag mindfulness med vandringar och erbjuder skogsbad.
I Malmö erbjuder jag KBT för olika sorters problematik. Terapin sker på svenska, engelska eller franska. Läs mer om mig och företaget under fliken Om Temina.

Catherine Höij

aukt. socionom | kbt-terapeut
MBSR & MSC lärare | Naturguide

Omdömen från deltagare

"Catherine är en lyhörd lärare och kompetent inom Self Compassion. Jag uppskattade övningarna och dialogerna efteråt var validerande, öppna och fulla av reflektion i ett ämne som ofta kan kännas svårt för många."
Tore Berggren
Kursdeltagare MSC 8 veckor
"Tycker verkligen att läraren förmedlar just det som ska förmedlas på den här typen av kurs! Allt som har kommit upp under träffarna har tagits om hand på bästa sätt, vilket skapar trygghet och därmed ökad möjlighet till utforskande för deltagaren."
Maria Svensson
Kursdeltagare MBSR 8 veckor
"Vandringen var väl genomtänkt och ett väldigt bra genomfört arrangemang som gav mig en skön naturupplevelse och samtidigt sinnesro. Det är en skön känsla att genom tyst och längre sammanhållen vandring utan avbrott, hamna i ett avslappat och nästan meditativt tillstånd, samtidigt som du är i en tillåtande och varm gemenskap."
Helene Nilsson
Mindful vandring i Brösarp

Partners

Temina har nöjet att samarbeta med följande företag: