fbpx

Anmälan till MBSR 8 veckor

Härmed lämnar jag bindande anmälan till Mindfulnessbaserad stressreduktion (MSBR) med start onsdagen den 26 augusti 2020.


5900 kr inkl. moms för privatperson.4425 kr inkl. moms (=25 % rabatt) för tidigare deltagare, studerande på minst 75%, pensionär, arbetssökande eller långtidssjukskriven på minst 75%.7900 kr exkl. moms för företag och organisationer.

Jag intygar härmed att jag sanningsenligt besvarat frågeformuläret, tagit del av informationen om MBSR på hemsidan, deltagit/ämnar delta i introduktionsföreläsningen före MBSR och tar fullt ansvar för det åtagande som programmet innebär och för min egen fysiska och psykiska hälsa under MBSR.

Stäng meny