Mindful vandring Brösarp

    Härmed anmäler jag mig till Mindful vandring i Brösarp den 10-11 april 2021 till priset av 2490 kr inkl. moms/pers.

    Allmänna villkor finner du här.

    Jag intygar härmed att jag sanningsenligt besvarat frågeformuläret, tagit del av informationen om Mindful vandring på hemsidan och tar fullt ansvar för min egen fysiska och psykiska hälsa under Mindful vandring. Jag förväntas själv kontrollera så att denna vandringsaktivitet täcks av min rese-, hem- och olycksfallsförsäkring.

    Jag godkänner att mitt namn, telefonnummer, min ort och mailadress sammanställs i en deltagarlista och skickas ut till samtliga deltagare på denna Mindful vandring för att underlätta eventuell samåkning.

    SONY DSC