Anmälan till retreat online

    Härmed anmäler jag mitt intresse inför 5 dagars mindfulnessbaserad retreat.

    Jag intygar härmed att jag tagit del av informationen om retreaten på hemsidan, sanningsenligt besvarat ovan frågeformulär i sin helhet samt tar fullt ansvar för min egen fysiska och psykiska hälsa under retreaten. Jag är medveten om att kursledarna förbehåller sig rätten att inte erbjuda mig en plats på retreaten om deltagande inte bedöms som lämpligt för mig i dagsläget p.g.a. hälsoskäl.

    Jag godkänner att mitt namn, telefonnummer och mailadress sammanställs i en deltagarlista och mailas ut till samtliga deltagare på denna retreat.

    SONY DSC