Kostnadsfri föreläsning om mindfulness och självmedkänsla

Föreläsningen på 2 timmar ger dig en introduktion till mindfulness och självmedkänsla samt förkunskaper för att kunna delta i Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) och Mindful self-compassion (MSC).

Mindfulness
reläsningen ger dig en introduktion till vad mindfulness är och hur det kan reducera stress i vardagen. Originalprogrammet MBSR på 8 veckor skapades redan 1979 och följer den internationella standarden från UMass Medical School, USA (www.umassmed.edu/cfm). MBSR är världens mest etablerade och vetenskapligt beforskade stressbehandlingsprogram. 

Effekter av mindfulness
Du kommer att introduceras till dem praktiska verktyg som kan lära dig att medvetet och systematiskt, arbeta med att möta stress, smärta, utmaningar och krav i livet. Omfattande vetenskapliga studier har visat att MBSR minskar såväl flertal fysiska symtom som olika former av psykisk ohälsa.

Självmedkänsla
Föreläsningen introducerar dig till självmedkänsla
som motpol till känslan av otillräcklighet och självkritik. 8-veckors programmet Mindful Self-Compassion (MSC) från 2010 ökar graden av självmedkänsla och möjliggör ett mer hållbart och glädjefyllt liv med mer motståndskraft och stabilitet. (https://self-compassion.org/)

Effekter av självmedkänsla
Du får möjlighet att utforska och pröva verktyg för att kunna möta utmaningar med större medkänsla. Att vara mer medveten om och kunna möta svåra tankar och känslor med värme, vänlighet, lugn och förståelse, leder till ökad förmåga av balans, välbefinnande och visdom. Vetenskaplig forskning visar att självmedkänsla är ett kraftfullt verktyg för att skapa hälsa och lycka. Det hjälper oss att nå våra mål, hantera bakslag, ta ansvar för vårt handlande och ge omsorg om såväl oss själva som andra på hållbara sätt. Självmedkänsla gynnar motivation, inre styrka, välbefinnande och resiliens. Vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen.

Var: Konferensrum, plan 3, Ledebursgatan 3, 211 55 Malmö.
Kostnad: Gratis. Dock ”no show”-avgift 125 kr om du anmäler dig, men inte kommer.
Datum: Klicka på ”Anmäl dig här” för att se aktuella datum.