Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR)

MBSR kan vara en hjälp när livet känns svårt och vi är obenägna att vara i nuet. Sinnet vill vara någon annanstans – var som helst utom just där vi är. Våra tankar tenderar att vandra iväg åt olika håll, ofta i dåtid eller framtid. Om du vill lära dig hur du bättre kan ta hand om dig själv och upptäcka en djupare känsla av lindring och frid välkomnar jag dig att delta i MBSR. Förutsättningen är att du är beredd att avsätta tid för det dagligen och aktivt engagera dig för din egen hälsa och ditt välbefinnande.

”Världens mest etablerade och beforskade stressbehandlingsprogram”

Uppmärksamhet på nuet

Mindfulness kan översättas till sinnesnärvaro eller medveten närvaro på svenska. Det handlar om att avsiktligt och på ett speciellt sätt rikta uppmärksamheten på nuet utan att döma eller värdera det som upplevs. Genom MBSR-programmet lär du dig att använda olika verktyg som underlättar att leva livet mer helt och fullt, även i stunder av stress, smärta eller annan fysisk eller psykisk ohälsa.
 
Detta originalprogram på 8 veckor skapades av Jon Kabat Zinn 1979 och följer den internationella standarden från Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society på UMass Medical School, USA (www.umassmed.edu/cfm). Kursen ger behörighet till den certifierande internationella lärarutbildningen i MBSR.
 
MBSR är världens mest etablerade och beforskade stressbehandlingsprogram. Omfattande vetenskapliga studier har visat att MBSR har effekt inom en mängd medicinska områden. Programmet erbjuder ett upplevelsebaserat sätt att lära hur vi bättre kan ta hand om oss själva. Det sker genom att undersöka, uppmärksamma och se förbindelserna mellan kropp och sinne. 
Medvetet och systematiskt får du träning i att – på ett annorlunda och för dig mer funktionellt sätt – möta och förhålla dig till utmaningar och krav i vardag och arbetsliv. Det ger en möjlighet att öka känslan av harmoni, lugn och ro i vardagen samt öka förmågan till koncentration, avspänning och sömn. Programmet erbjuder:
  • ökad förmåga till återhämtning och avspänning,
  • kraftig minskning av upplevd stress,
  • ökat immunförsvar,
  • ökad energi och livsglädje,
  • förbättrad självkänsla,
  • lindring av smärttillstånd och ökad förmåga att hantera smärta vid kroniska smärttillstånd,
  • ökad motståndskraft till, snabbare återhämtning vid och förmåga att förhålla sig mer ändamålsenligt och funktionellt vid såväl kortvarig som långvarig stress.

Prova du också!

Vill du veta mer om MBSR? Anmäl dig då till en gratis introduktionsföreläsning om MBSR via länken nedan.
Har du redan gått på introduktionen kan du i stället anmäla dig till 8-veckorskursen.