MBSR -
8 veckors program

Träningsprogrammet består av en introduktionsföreläsning, åtta veckovisa träffar à 2,5-3 h samt en heldagsretreat. Genom lärarens trygga och stödjande miljö erbjuds det strukturerade och deltagande MBSR-programmet från the Center for Mindfulness på UMass Medical School, USA. Kursen ger behörighet till den certifierande internationella lärarutbildningen i MBSR.

Covid-19: Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att du ska känna dig trygg under kursen. Vi kommer att göra de anpassningar som behövs utifrån de rekommendationer som kommer att råda vid kursstart, vid behov kommer den att förläggas på distans via Zoom.

Programmet består av:

  • Guidad undervisning i mindfulnessmeditation sittande, liggande, gående och i varsamma rörelser (hathayoga). Skräddarsydda instruktioner vid behov.
  • Utforskande dialoger i grupp och mindfulnessbaserade kommunikationsövningar som underlättar medveten närvaro i vardagen och i relationer.
  • Systematisk och strukturerad undervisning i stressfysiologi, stresshantering, livskunskap, västerländsk och buddhistisk psykologi för att lättare hantera livets svårigheter samt uppleva mer glädje och tillfredsställelse i vardagen.
  • Material i form av ljudfiler, text- och arbetshäfte för den dagliga formella och informella träningen.
Den formella träningen innefattar övningar som du utövar dagligen till ljud- eller videofiler. Den informella träningen består av övningar som görs i vardagen. De möjliggör förändrat förhållningssätt och ökad förmåga att hantera besvär och obehag.

Praktisk information:

  • Introduktionsseminariet rekommenderas. Förbered dig på att därefter delta vid varje session och tysta/vägledda Heldag i mindfulness för att få ut så mycket som möjligt av och för att följa processen i programmet. Om du får förhinder inför någon enstaka session, meddelar du detta i så god tid som möjligt. 
  • En förutsättning för att delta, är att du kan avsätta 45 min/dag för träning.
  • Din träning underlättas om du införskaffar yoga- eller pilatesmatta och någon form av kudde eller låg pall för dem sittande meditationerna. Detta förväntas sedan att tas med vid varje session.
  • Du kan kontakta din arbetsgivare för att se om du är berättigad till friskvårdsbidrag. Det är också möjligt att ansöka om sjukpenning i förebyggande syfte (blankett FK 7260) från Försäkringskassan. Denna information och Läkarutlåtande – förebyggande behandling (blankett FK 7265) behöver då bifogas.
  • Antal deltagare: 8-24. Jag förbehåller mig rätten att skjuta fram programmet för dig om det skulle bli för få/många deltagare. Ett bekräftelsemejl om att du antagits till programmet skickas ut senast två veckor före start.

Är du intresserad av programmet, så var beredd på att engagera dig i ditt deltagande som pågår under ca 2 månader. Tänk noga igenom före ditt deltagande att du har möjlighet att investera tid i dig själv, träna och lära under åtta veckor. Ställ dig frågan: Vad är 8 veckor av mitt liv?

Datum:

Introduktionsföreläsning: Gratis och öppen för alla. Klicka på följande länk för aktuellt datum: Anmälan krävs.

Session 1-8 + Heldag i mindfulness 2021:

Session 1: Onsdag 13 januari, kl 17:00-20:00.

Session 2: Onsdag 19 januari, kl 17:00-19:30.

Session 3: Onsdag 27 januari, kl 17:00-19:30.

Session 4: Onsdag 10 februari, kl 17:00-19:30.

Session 5: Onsdag 17 februari, kl 17:00-19:30.

Session 6: Onsdag 3 mars, kl 17:00-19:30. 

Heldag i mindfulness: Lördag 6 mars kl 9:00-16:00. Registrering från kl. 8:30.

Session 7: Onsdag 10 mars, kl 17:00-19:30.

Session 8: Måndag 17 mars, kl 17:00-20:00.

Reservdatum: Torsdag 24 mars, kl 17:00-20:00.
 
Plats: Konferensrum, plan 3, Ledebursgatan 3, 211 55 Malmö.
Kostnad: Privatpersoner 5900 kr inkl. moms, 25 % rabatt på om du anmäler dig före 2020-10-31. Företag 7900 kr exkl. moms. 
Rabatt: 25 % rabatt på ord. pris erbjuds alltid till tidigare deltagare, studerande på minst 75% eller om du är pensionär, arbetssökande eller långtidssjukskriven på minst 75 %. Om du har en mycket ansträngd ekonomisk situation, vänligen hör av dig med en kort beskrivning av dig och din situation, så kan du eventuellt erbjudas programmet till en kostnad av 2950 kr, d.v.s. 50% rabatt på ord. pris.

Anmälan: Anmäl dig redan nu om du vill vara säker på att få en plats. Din plats är garanterad när kursavgiften är betald. Faktura skickas ut kort efter antagning.
Betalningsvillkor: Betald avgift återbetalas inte. Om du lämnar återbud till MBSR före session 1 kan du överlämna din plats till en annan deltagare. När programmet väl har startat kan du inte överlämna din plats till någon annan. Övriga allmänna villkor finner du här.

Hästen 2022: Kursstart är planerad till onsdag 18 augusti kl 17:00.

Omdömen från deltagare

Anneli Eklöf
Kursdeltagare MBSR 8 veckor
1. Vem är du?
Anneli Eklöf, socionom/leg psykoterapeut, arbetar i egen regi. I samband med mitt yrke måste jag hålla mig fokuserad och närvarande vilket innebär att tid för återhämtning och självreflektion känns väldigt angeläget.
2. Hur kom du i kontakt med mindfulness?
Hade turen att vara kollega med kursledaren och efter att ha tagit del av info om mindfulness kändes det som något jag ville lära mig mer om.
3. Hur övar du mindfulness i vardagen?
Lite erfarenhet av mindfulness har jag genom mitt yrke, men har aldrig gått någon vidareutbildning utan snarare provat på och läst en del om metoden. Efter att ha deltagit i kursen försöker jag öva regelbundet, men ibland går livet snabbt och man faller in i gamla vanor. Men det går alltid att påminna sig att stanna upp och ta en paus till meditation. Yoga praktiserar jag regelbundet. Jag har blivit mer medveten om andning, hitta mina gränser och att utmana mig själv till att motstå invanda mönster.
4. Vad har du upptäckt genom Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR)?
Fick lite mer kläm på vad mindfulness egentligen står för och hur viktigt det är att ta ett steg tillbaka då och då och träna på att var i nuet. Upplever att jag kommit mer i kontakt och tänker mer utifrån ett andligt perspektiv och har kanske en mer ödmjuk hållning till mig själv och andra. Har lärt mig mycket av mindfulnessövningar som går att applicera var man än befinner sig.
"Trygg instruktör, fångar upp "rätt" saker, inkännande för allas olika behov. Lugn, tydlig, icke-dömande. Lägger en ”seriös och lugn” prägel."
Catarina Moisä Persson
Kursdeltagare
MBSR 8 veckor
"Det har hjälpt mig att befästa en tidigare oregelbunden vana att meditera och yoga. Den har förstärkt det meditativa inslaget i min yoga-praktik."
Anna Sundlöv
Kursdeltagare
MBSR 8 veckor
"Tycker verkligen att läraren förmedlar just det som ska förmedlas på den här typen av kurs! Allt som har kommit upp under träffarna har tagits om hand på bästa sätt, vilket skapar trygghet och därmed ökad möjlighet till utforskande för deltagaren. Catherine Höij förmedlar - förutom närvaro - värme, nyfikenhet, öppenhet och medkänsla på ett sätt jag uppskattat mycket under kursen."
Maria Svensson
Kursdeltagare
MBSR 8 veckor