Om Temina

Jag heter Catherine Höij och driver Temina för att kunna erbjuda terapier, kurser och föreläsningar i mindfulness med högsta internationella standard, samt naturupplevelser med fokus på mindfulness och yoga.

Utbildning

Jag är auktoriserad socionom med grundläggande psykoterapiutbildning på Kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT, steg-1). Jag har en Masterexamen i socialt arbete och lång erfarenhet som kurator inom hörsel-, tinnitus- och smärtrehabilitering med stort engagemang, lyhördhet och medkänsla. Jag är utbildad i Acceptance and Commitment Therapy (ACT, del 1-3) och är sedan mitten av 2010-talet kvalificerad lärare i Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). MBSR är originalprogrammet av Jon Kabat-Zinn, Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society på UMass Medical School, USA. Sedan mitten av 2010-talet är jag också Trained Teacher of Mindful Self-Compassion (MSC) – Center for Mindful Self-Compassion, USA.

Förutom ovan har jag lång erfarenhet av att möta människor i utveckling både individuellt och i grupp. Jag har omfattande egen erfarenhet av meditation och personlig utveckling samt åker regelbundet på retreater för att fördjupa mig inom sekulär tidig buddhism.

Uppdragsgivare

  • Region Skåne
  • Wise Living
  • Victoria vård och hälsa
  • Malmö Stad
  • Handelskammaren
  • Friluftsfrämjandet
  • SHE Gym

Publikationer