Mindfulness retreat - 5 dagar

I dessa tider av ökad stress, smärta eller sjukdom, hos oss själva eller vår omgivning, behöver vi påminnas om människans inneboende förmåga att uppleva välmående, inre styrka och trygghet. För att kunna öka denna förmåga erbjuds du denna retreat där du får möjlighet att öva mindfulness på olika sätt och möta varje stund med öppet sinne och öppet hjärta.

Innehåll

Denna mindfulnessbaserade lärarledda tysta retreat på 5 dagar lägger tonvikten på den djupa förståelsen och praktiken av universell och sekulär mindfulnessmeditation.

Retreaten inkluderar meditationsinstruktioner, guidade övningar i mindfulness (sittande, liggande, gående och i rörelse), föredrag (dharma talk), stärkande och lugnande mindful yoga, måltider med medveten närvaro (mindful eating) samt stunder av kontemplation och lärande för att fördjupa förståelsen för informell och formell praktik. Deltagare erbjuds också enskilda kortare samtal (dharma interviews) med mindfulnesslärare för att kunna ta upp hinder, motstånd eller annat som deltagaren önskar fördjupad insikt om.

Forskning visar att meditation under en dag har positiva effekter på immunsystemet, aktiviteten i amygdala, på inflammation, genetisk aktivitet m.m.

För vem?

 • Till dig som önskar ge dig själv en retreat i tystnad med fokus på mindfulness och medkänsla.
 • Till dig som är under utbildning till lärare i Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) och/eller Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi (MBKT) samt vill delta i en behörighetsgivande retreat. 
 • Till dig som arbetar med mindfulnessbaserade insatser.
 • Retreaten är inte lämplig för dig som har svår ångest- eller depressionssjukdom, schizofreni, psykos eller annat svårare psykiatriskt tillstånd. Eller har någon form av  beroendesjukdom, PTSD, pågående reaktioner på traumatisk händelse, annan livssituation eller sjukdom som kräver mer omsorg än vad som kan erbjudas av kursledarna. En retreat är aldrig någon individuell behandling utan möjlighet till utveckling av sig själv genom lärarledda övningar i grupp i tystnad.

FAKTA

Datum: Senaste retreat arrangerades september 2020. Vänligen hör av dig med en intresseanmälan (se länk ovan), så får du förtursinformation inför att nästa datum släpps.

Var: Skåne.

Omfattning: 5 dagars undervisning ca kl. 7-21 med tre längre pauser för måltider och hushållsuppgifter med bibehållen medveten närvaro.

Lärare: Helena Bjuhr och Catherine Höij.

Förkunskaper: Inga.

Behörighetsgivande: För lärarutbildningen i MBSR och MBKT i enlighet med Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society vid University of Massachusetts Medical School.

Antal: Max 20 deltagare.

Pris: Ännu ej klarlagt. De allmänna villkoren finner du här.

Helena Bjuhr...

…är leg. psykolog, MBSR instruktör/lärare och Teacher Trainer. Hon är certifierad av Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society vid University of Massachusetts Medical School (CFM) – en garanti för hög internationell standard. I Sverige finns bara två MBSR Teacher Trainer som ger behörighet att utbilda framtidens MBSR lärare i samtliga utbildningssteg fram till certifiering. Helena är auktoriserad och godkänd dharma lärare av Christoph Köck (psykoterapeut, meditationslärare och f.d. buddhistmunk). Helena forskar kring MBSR programmet och arrangerar MBSR till patienter inom hälso- och sjukvård, till organisationer och till professionella som vill utbilda sig till MBSR lärare.

Catherine Höij...

…är aukt. socionom med Master i socialt arbete och grundläggande utbildning i psykoterapi (KBT, steg-1). Hon är kvalificerad lärare i MBSR genom CFM (se ovan) och Trained Teacher in Mindful Self-Compassion (MSC). Hon arrangerar MBSR sedan 2010 och har forskat om MBSR programmets positiva effekter på besvär av tinnitus. Hon har också uppdrag som natur- och skogsbadsguide

Retreat intention

 • Erbjuda trygga och närande förutsättningar för att kunna odla och utveckla en djup och grundad praktik i mindfulnessmeditation.
 • Möjliggöra en givande retreatupplevelse som är fri från religiös åskådning.
 • Klargörande av delar som ingår i och delgivande av de behörigheter som krävs för lärarutbildningen i MBSR och MBKT.
 • Tillgängliggöra stöd och guidning från närvarande, trygga och erfarna mindfulnesslärare som innehar, förutom psykolog- respektive socionomutbildning, utbildning inom psykoterapi och långa egna erfarenheter av mindfulness.
 • Träna vänlig tystnad för att kunna utveckla en trygg bas för fördjupad meditationspraktik.
 • Möjliggöra insikt om när i livet eller i vilka situationer som det är mest funktionellt att använda acceptans, medkänsla respektive skarp/gränssättande medkänsla (fierce compassion) eller medkänsla genom agerande (compassion in action).
 • Att stärka dig som individ att aktivt kunna välja det du behöver; att med nedan attityder i vissa situationer kunna möta svårigheter och i andra situationer finna den rätta responsen – att med mod och kraft kämpa för livsviktig förändring.

Attityder som odlas

Träning i mindfulness skapar inre lugn och klarsynthet. En ökad medvetenhet möjliggör ett mer funktionellt förhållningssätt till mig själv och omvärlden, så att jag kan möta och vara i mig själv och världen samt kan respondera klokt på det jag möter – mina egna och andras behov.

Odlandet av nedan attityder underlättar för mig att svara an på min livssituation på det sätt som fungerar bäst för mig på lång sikt. Det kan handla om att – med hjälp av kraften som den medvetna närvaron kan ge mig – med respekt, etiskt övervägande och styrka våga stå upp för mig själv. För att kunna förändra det som går att förändra; arbetssituation, relation, orättvisa, bemötande eller annan ansträngande livshändelse. Eller att med lugn och tillit, kunna möta och vara i, acceptera, det som kanske inte går att förändra. För att aktivt kunna välja, behöver vi insikt om för- och nackdelar med att automatiskt reagera kontra medvetet respondera på svårigheter.

De 9 attityderna:

 • Inte värdera
 • Tålamod
 • Nybörjarsinne
 • Tillit
 • Inte sträva
 • Acceptans
 • Släppa taget
 • Tacksamhet
 • Generositet

Lyssna på Jon Kabat-Zinn om de 9 attityderna