Skogsbad - upplev naturen
på ett nytt sätt

Skogsbada med dina sinnen fullt närvarande i naturen. Här får du en inblick i vad som menas med skogsbad, fördelarna med att guidas av en certifierad naturguide och hur skogsbad skiljer sig från mindfulness.

Vad är skogsbad?

Skogsbad handlar inte om bad i sin vanliga bemärkelse utan om att uppleva naturen med fullständig närvaro av sina sinnen. Till skillnad från hur vi kanske vanligtvis vandrar från A till B, så handlar skogsbad om att sakta ner tempot, unna oss att stanna upp för att bara vara i naturen och med hjälp av våra sinnen ”bada” i upplevelserna av naturen.
Skogsbad blev ett av årets svenska nyord 2017. Skogsbad kommer ursprungligen från Japan där det benämns som shinrin-yoku. Höga prestationskrav i samband med urbana, hektiska och artificiella miljöer hade orsakat en lavinartad ökning av stressrelaterad ohälsa i landet. Den japanska skogsstyrelsen (Forestry Agency of Japan) valde att satsa på forskning om hur Japans skogstillgångar kunde användas i hälsofrämjande syfte och Tomohide Akiyama myntade 1982 begreppet shinrin-yoku.

Hur går skogsbad till?

Självklart kan man skogsbada på egen hand under valfri tid, men många tycker att upplevelserna blir starkare och effekterna större av att skogsbada med erfaren guide under 2-3 timmar. Tips för skogsbad på egen hand:

  1. Välj en relativt ostörd tid på dagen och plats som kan väcka förundran. Finn en favoritplats att återvända till regelbundet. Se till att du inte blir störd av diverse teknik och ha helst inget geografiskt mål du ska nå.
  2. Stå, sitt, ligg eller strosa långsamt omkring med öppna sinnen för det du möter. Landa i nuet utifrån vad du ser, hör, luktar, förnimmer och kanske smakar.
  3. Kom ihåg Allemansrätten och vad som gäller när du är ute i naturen; inte störa, inte förstöra.

Här kan du läsa mer om skogsbad för nybörjare.

Varför skogsbada med guide?

Även om skogsbadet till synes tar 2-3 timmar, så har den certifierade naturguiden förberett skogsbadet under minst dubbla tiden, ofta längre. Guiden har utforskat lämpliga platser och leder dig genom olika övningar som ökar naturkontakten, sinnesnärvaron och förmågan till avspänning.

Med en certiferad naturguide får du ett skogsbad som:

  • är baserat på vetenskaplig kunskap och praxis.
  • är väl förberett, strukturerat men flexibelt inom vissa ramar.
  • bygger på säkerhet och trygghet för deltagaren.
  • är anpassat till dagen, tiden och deltagarna.
  • är utformat för bästa upplevelse av och med naturen som du integrerat tar med dig tillbaka i vardagslivet.

Under ett skogsbad guidas du i att successivt öppna upp sinnena för naturen. Det sker genom olika inbjudningar som att se färger, former, ljusskiftningar, lyssna till ljud nära och långt borta, känna doften av gran, svamp eller blommor, förnimma gräset mellan tårna och kanske smaka på harsyra eller annat ur naturens skafferi.

Som deltagare erbjuds man dela med sig av sina upplevelser, vilket kan stärka relationen både till sig själv, gruppen och till naturen. Skogsbaden har alltid en tydlig start och ett tydligt slut. Med hjälp av guiden får du stöd i övergången tillbaka från upplevelserna i naturen till vardagslivet.

För din trygghet ute i naturen och för att du ska få en så rik upplevelse som möjligt, avsätter guiden mycket förberedelsetid. Som guide behöver olika platser utforskas för att hitta de mest lämpliga områden och platser samt den mest lämpliga tiden på dygnet och året för ett givande skogsbad.

Guiden behöver känna in platsen, dess atmosfär, vilken typ av natur och miljö som är tillgänglig. Är det tät eller gles skog, vilka trädsorter, vilket djur- och växtliv erbjuder platsen? Hur ser ljus- och ljudlandskapet ut? Finns det platser att spridas ut på för eget utforskande, finns det platser att samlas på? Finns det lämpliga platser att stå, sitta och ligga på som kan kännas skyddade och trygga? Vilka sinnen kan vara lämpliga att fokusera på under de olika delarna av skogsbadet?

Även om ett grundligt förarbete har gjorts, behöver platsen rekognoseras även kort före skogsbadet för att säkerställa platsens lämplighet, då den kan ha påverkats av väder och vind men också mänskliga faktorer. För varje skogsbad görs också en riskanalys utifrån bl.a. platsen, tillgänglig utrustning, förutsättningar för just den dagen och deltagarnas förutsättningar. Eventuella risker för skador eller att gå vilse och hur dessa hanteras kartläggs och dokumenteras.

Häckeberga Bokskog

Skillnaden mellan skogsbad
och mindfulness i naturen

Träning i mindfulness eller meditationspraktiker har ofta till syfte att stilla sinnet, bli mer klarsynt och fördjupa vår kontakt med det nuvarande ögonblicket. Likaså är det med skogsbad.

Skillnaden handlar om att vid träning i mindfulness betonar man jämnmod som är en av de fyra sublima egenskaperna förutom kärleksfull vänlighet, medkänsla och glädje. Jämnmod handlar om sinnesjämnvikt – att ha ett balanserat, orubbligt sinne fast förankrat i insikt. Det kan t.ex. handla om att inte klamra oss fast vid behag och behålla fattningen när vi befinner oss mitt i känslornas virvlar. Jämnmod handlar om att inte betrakta någon upplevelse som bättre eller sämre.

Till skillnad från mindfulness, välkomnar man vid skogsbad mer explicit behag, förundran och förtjusning. Härmed inte sagt att obehagliga upplevelser är något fel, något som ska undvikas eller ignoreras. Det handlar mer om att ge lätt företräde åt behagliga upplevelser när de uppstår.